موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد
موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد
موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد
تماس با ما اطلاعات شعب ورود اعضا صفحه اصلی
گروه : عمومی
تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ
معرفی کتاب قرض الحسنه تعاونی در اسلام
با توجه به تغییرات جامعه اقتصادی شیوه جدیدی از قرض الحسنه بعنوان قرض الحسنه های امتیازی نسل جدید مطرح شده که توانسته جایگاهی با اهمیت و پاسخ گو به نیازهای مالی را به خود اختصاص دهد به همین دلیل با حمایت صندوق قرض الحسنه پرستاری سخاوت و با عنایت به تجربه ای 23 ساله، پروژه ای علمی با عنوان (( سپرده پذیری امتیازی به عنوان نسل دوم فعالیت های قرض، مبانی نظری، مدل های عملیاتی و چالش ها)) توسط آقایان دکتر سید عباس موسویان، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر حسین میثمی استادیار پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است که نتایج آن به صورت کتاب تحت عنوان ((قرض الحسنه تعاونی در اسلام)) منتشر شده.
معرفی کتاب قرض الحسنه تعاونی در اسلام
شرح کامل :

عقد قرض الحسنه،یکی از مهمترین ابزارهای اسلامی جهت پاسخگوئی به نیاز گروه های پائین و متوسط درآمدی محسوب می شود که با توجه به اهمیت این مسئله تحقیقات علمی گوناگونی در رابطه با قرض الحسنه و کاربرد آن در بازارهای پولی و مالی و خصوصاً شیوه استفاده آن در اقتصادهای امروزی را بدون داشتن هدف انتفاعی مطرح می نماید.

اکثر این پژوهش ها تاکنون بر توسعه قرض الحسنه نسل اول یا سنتی تمرکز داشته لیکن با توجه به تغییر نیازهای مالی سطوح متوسط درآمدی جامعه و با توجه به تغییرات جامعه اقتصادی شیوه جدیدی از قرض الحسنه بعنوان قرض الحسنه های امتیازی نسل جدید مطرح شده که توانسته جایگاهی با اهمیت و پاسخ گو به نیازهای مالی را به خود اختصاص دهد به همین دلیل با حمایت صندوق قرض الحسنه پرستاری سخاوت و با عنایت به تجربه ای 23 ساله، پروژه ای علمی با عنوان (( سپرده پذیری امتیازی به عنوان نسل دوم فعالیت های قرض، مبانی نظری، مدل های عملیاتی و چالش ها)) توسط آقایان دکتر سید عباس موسویان، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر حسین میثمی استادیار پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است که نتایج آن به صورت کتاب تحت عنوان ((قرض الحسنه تعاونی در اسلام)) منتشر شده.

هدف اصلی این کتاب، تبیین مبانی نظری نسل جدید فعالیت های قرض الحسنه بر اساس آیات قرآن مجید، روایات معصومین و نظرات فقها و مراجع تقلید می باشد. همچنین، در این پروژه دو مدل عملیاتی جهت اجرای ایده سپرده پذیری امتیازی در چهارچوب فقه اسلامی طراحی شده است که عبارت اند از: ((مدل قرض محور)) و ((مدل وکالت محور)) که در چهارچوب اسلامی، سپرده های قرض الحسنه امتیازی (نسل دوم) همانند سپرده های قرض الحسنه عادی (نسل اول) قابلیت استفاده دارد و صندوق های قرض الحسنه، بانک ها و موسسات فعال در این حوزه می توانند از این شیوه نوین جهت توسعه فعالیت های خود استفاده کنند.

در پایان لازم به ذکر است که استفاده از سپرده های قرض الحسنه امتیازی در چهارچوب های مورد تائید به لحاظ شرعی و قانونی، می تواند زمینه تقویت فعالیت های مرتبط با قر ض الحسنه در نظام مالی کشور را فراهم نموده و از این مسیر امکان دسترسی گروه های آسیب پذیر و پائین درآمدی را به خدمات مالی بهبود بخشد. نباید فراموش کرد که به دلیل وجود برخی مشکلات اقتصادی تقاضا برای وام های قرض الحسنه بسیار گسترده بوده و به همین دلیل استفاده از شیوه های نوین (مانند: سپرده پذیری امتیازی) جهت پاسخگویی به این نیاز از اهمیت بالایی برخوردار است.

علاقمندان جهت تهیه می توانند به آدرس تهران خيابان انقاب اسامي، روبروي درب اصلي دانشگاه تهران، نبش خيابان فخر رازي، پلاک 12/4کتابفروشي کتاب انديشه مراجعه نمايند.

منبع : روابط عمومی

   نظر شما 
ایمیل :
نظر :
[Valid RSS] Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Windows Communication Foundation AJAX Asp.Net 3.5