موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد
موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد
موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد
تماس با ما اطلاعات شعب ورود اعضا صفحه اصلی
گروه : داخلی
تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ
قول سازمان مدیریت برای جذب نیروی پرستاری/اجرای تعرفه پرستاری جزو برنامه های دولت است
سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با تاکید بر پیگیری حقوق پرستاران، به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اشاره کرد و گفت: اعتبار اجرای این قانون در بودجه سال آینده پیش بینی نشده است، اما بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اجرای تعرفه پرستاری جزو برنامه های دولت است.
قول سازمان مدیریت برای جذب نیروی پرستاری/اجرای تعرفه پرستاری جزو برنامه های دولت است
شرح کامل :

سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با تاکید بر پیگیری حقوق پرستاران، به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اشاره کرد و گفت: اعتبار اجرای این قانون در بودجه سال آینده پیش بینی نشده است، اما بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اجرای تعرفه پرستاری جزو برنامه های دولت است.

حیدرعلی عابدی، در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، با اشاره به صحبت های برخی نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد تجمع روز سه شنبه تعدادی از دانشجویان پرستاری در مقابل مجلس گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قول داده است، موضوع جذب نیروی پرستاری در سال آینده اتفاق بیافتد و این موضوع با مذاکره و رایزنی قابل حل است. 

وی ادامه داد: آنچه مسلم است، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در قالب یک تفاهم، چنین وعده ای را اجرایی خواهد کرد.

عابدی با تاکید بر پیگیری حقوق پرستاران، به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اشاره کرد و گفت: اعتبار اجرای این قانون در بودجه سال آینده پیش بینی نشده است، اما بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اجرای تعرفه پرستاری جزو برنامه های دولت است.

عابدی، ابراز امیدواری کرد که بتوان از حقوق پرستاران در کمیسیون تلفیق دفاع کرد و قوانین مربوطه را اجرایی کرد.

منبع : نظام پرستاری

   نظر شما 
ایمیل :
نظر :
[Valid RSS] Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Windows Communication Foundation AJAX Asp.Net 3.5