موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد
موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد
موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد
تماس با ما اطلاعات شعب ورود اعضا صفحه اصلی
گروه : عمومی
تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ
امیرحسین بارباز، رئیس شعبه مرکزی شد
آقای بارباز طی حکمی به سمت رئیس شعبه مرکزی صندوق قرض الحسنه پرستاری سخاوت انتخاب شد.
امیرحسین بارباز، رئیس شعبه مرکزی شد
شرح کامل :

 آقای بارباز طی حکمی به سمت رئیس شعبه مرکزی صندوق قرض الحسنه پرستاری سخاوت انتخاب شد.

بنا به پیشنهاد اعضای هیئت مدیره در جلسه یکم آبان ماه 1396 ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای محمد نظری که به مدت 5 سال ریاست شعبه مرکزی را بر عهده داشتند آقای امیرحسین بارباز به عنوان رئیس جدید معرفی شد. آقای بارباز بازنشسته هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران هستند که از سوابق کاری ایشان می توان به سمت معاون پشتیبانی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اشاره نمود.

 

 

 

 

 

منبع : روابط عمومی صندوق

   نظر شما 
ایمیل :
نظر :
[Valid RSS] Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Windows Communication Foundation AJAX Asp.Net 3.5